Šarūnas Baltrukonis in conversation with Alberta Vengrytė